ہفتہ وار دروس شیڈول


دروس کا شیڈول   سال اول - 2023/24-فصل اول (1 سمسٹر)

دن

پہلا درس

دوسرا درس

تیسرا درس

اتوار

علم فقه

عقائد

علم صرف

سوموار

علم فقه

عقائد

سیرت

منگل

علم فقه

علم تجوید

تعلیم عربی (1)

بدھ

علم صرف

-

-
دروس کا شیڈول   - سال دوم - 2023/24-فصل اول (سمسٹر 1)

دن

پہلا درس

دوسرا درس

تیسرا درس

ہفتہ

فقه

علم نحو

سیرت

اتوار

فقه

علم نحو

-

سوموار

فقه

تعلیم عربی (2)

-

منگل

منطق

اخلاق

-

بدھ

عقائد

اخلاق

ترجمه و مفهوم قرآن  (1)

Last modified: Wednesday, 25 October 2023, 1:16 AM